Ny jernbaneforbindelse med stop ved Harlev, Galten og Låsby

Efter cirka 75 års ophold bliver det – muligvis fra 2032 – atter muligt at stå af og på toget i Galten. Og i Harlev og Låsby.

Med SF som den formentligt stærkeste forkæmper indgår en ny jernbanestrækning mellem Århus og Silkeborg i den infrastrukturaftale 2035 som blev præsenteret mandag.

Samtlige Folketingets partier står bag aftalen, der afsætter i alt 161 milliarder kroner til en stribe trafikale projekter landet over.

I henhold til en forundersøgelse vil den kommende jernbane i store træk komme til at følge motorvejen på strækningen fra Harlev/Framlev til nogle kilometer vest for Låsby, hvor den buer mod syd og kobles på den eksisterende jernbane ved Svejbæk.

Rejsetiden med tog fra Århus til Silkeborg vil med banen blive reduceret med cirka 23 minutter til cirka 26 minutter.

En kommende VVM-undersøgelse skal kvalificere politikerne til at vedtage den endelige linjeføring. I henhold til infrastrukturplanen igangsættes arbejdet i 2026, og banen kan formentlig stå klar i 2032.

Anlægsarbejdet er estimeret til at koste ca. 2,2 milliarder kr.

Den nuværende jernbane fra Århus via Skanderborg og Ry til Silkeborg opretholdes.

Kilde: Galten Folkeblad