Årsmøde i Næshøjrådet 2021

Årsmødet blev holdt mandag, den 14. juni, i caféen på Næshøj. Fra 1. juni er en ny organisering af SUNDHED og OMSORG trådt i kraft i Aarhus Kommune: 3 områder bliver selvstændige enheder: Plejehjem, Hjemmepleje og Frivillighed og Samfund. Den sidste enhed svarer stort set til, det vi kender som Brugerrådet ved Næshøjcentret.
Mange lokale borgere var mødt op for at høre om den nye organisation, som blev præsenteret af lederen af plejehjemmet, Louise Østergård, og Peter Frittz Toft, den nye frivilligkonsulent. Hans opgaver bliver at støtte nuværende aktiviteter og inspirere til nye tiltag i samarbejde med Næshøjrådet.
Inger Graversen, brugerrådsformand gennem mange år, orienterede om arbejdet i Næshøjrådet. Inger har været en ildsjæl og har stået i spidsen for rigtig mange arrangementer til stor glæde for plejehjemmets beboere og ikke mindst borgerne i lokalområdet.
Rådets næstformand, Kaj Mikkelsen: ”Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til de tre veteraner for deres mangeårige arbejde i Næshøjrådet – Anton Nielsen samt Poul Hoppe og ikke mindst Inger Graversen. Hvad de har brugt af tid, kan ikke gøres op i penge, så der er Aarhus Kommune heldig.
Nu er det tid at se fremad og håbe, at det nye råd vil få et godt samarbejde med kommunen”.
Næste punkt var valg af nye medlemmer. Desværre var den spontane tilmelding meget lille, ingen meldte sig. Den ”resterende” og ”skrumpede” bestyrelse fik derfor forsamlingens godkendelse til at være åben for medlemmer, som efterfølgende skulle vise interesse for at deltage i rådsarbejdet.
Pt. består rådet af Kaj Mikkelsen, Henning Gissel, Jørgen Simonsen og Ruth Kaae.
Konsekvensen – hvis ingen melder sig – vil naturligvis blive et væsentligt formindsket aktivitetsniveau. SÅ KÆRE MEDBORGERE! Tal sammen nogle stykker og meld jeres interesse. I SKAL VÆRE SÅ HJERTELIGT VELKOMNE.