Vild blomstereng i Harlev

🌾🌷🐝Vil du være med til at lave en vild blomstereng i Harlev og omegn? 🐝🌷🌾
Fællesrådet kan lige nu på vegne af borgerne i Harlev og omegn ansøge Aarhus Kommune om blomsterfrø, hvis vi ønsker at omlægge græsarealer til vilde blomsterenge i lokalområdet.
SÅ HAR DU EN GOD IDÉ til et areal, der med fordel kan omlægges til blomstereng, kan du sende en mail til Harlev Fællesråd på post@harlevfr.dk – skriv BLOMSTERENG i emnefeltet.
Vi skal have din mail snarest muligt og senest den 18. marts, så vi kan nå at lave ansøgningen inden kommunens ansøgningsfrist den 22. marts.
Følgende kriterier skal være opfyldt for at kunne få blomsterfrø fra Aarhus Kommune:
– Arealet skal være offentligt tilgængeligt.
– Arealet skal være minimum 200 m2 stort.
– Der kan max søges frø til i alt 3000 m2 pr fællesråd.
– Ejer af arealet skal give en skriftlig accept af, at der etableres en blomstereng på arealet.
– Arealet er ikke kommunalt (I er velkommen til at skrive ønsker til omlægning af kommunale arealer, dem tager vi i betragtning)
Samtidig skal vi være opmærksomme på, at det kræver lidt arbejde både at etablere og vedligeholde en blomstereng.

Vi ser frem til at høre fra jer!
Venlig hilsen
Harlev Fællesråd

Harlev Fællesråd

Email: Post@harlevfr.dk

Læs mere her: