I perioden fra 1. juli til 1. december er tunnelen, der leder Skibbyvej under E45 Østjyske Motorvej ved Harlev spærret for al trafik.

Spærringen indbærer, at de lokale trafikanter må ud på en omkørsel, hvis de ønsker at krydse motorvejen.

Tunnelen skal udvides, så der kan blive plads et ekstra spor på motorvejen.

Arbejdet foregår ved, at de eksisterende kantbjælker langs åbningen til tunnelen fjernes, hvorefter der opstilles stillads til støbeforme, hvor forlængelsen af tunnelen skal støbes.

Vejdirektoratet forventer, at udvidelsen tager omkring fem måneder.

Trafikale konsekvenser

De lokale bilister, der har brug for at krydse motorvejen, må i stedet benytte sig af en omkørselsrute via Åbovej, imens de lokale cyklister og gående kan benytte Harlevholmvej.

Aarhus Kommune har givet tilladelse til spærringen, og der er skiltet med periode for spærring og anbefalede ruter til omkørsel i området.