Vores flotte kirkegård i Gl. Harlev er en af finalisterne til at modtage bykulturprisen Årets Bernhard

Vores flotte kirkegård i Gl. Harlev er en af finalisterne til at modtage bykulturprisen Årets Bernhard!
En meget flot hæder, som kunne være spændende at vinde.

Læs mere her:

“Et helt enestående anlæg i Gl. Harlev”

Gl. Harlev Kirkegård er indstillet af Pia Bluhm, der blandt andet skriver:

”De seneste to og et halvt år er der på alle udløbende gravsteder plantet stauder og løgvækster. En del af forårsøgene er foræret af lokale beboere efter en lille efterlysning i vort sogne blad.
En ældre mand har lavet et lille fuglebad ud af en gammel gravsten, hvor der pibler vand ud. Den er nu placeret ved våbenhuset, og med en bænk foran. Her kan man blandt andet. sidde og nyde kirkekaffen efter søndagens gudstjeneste, når vejret tillader det.

En anden bænk er placeret i et område mellem gravsteder, hvor jorden er tilplantet med bunddække af små lave storkenæb, så man føler, man sidder midt i paradis af blomsterhav og smuk udsigt til den gamle præstegård.
Fuglekasser er opsat på træer og buske, og det mylder af småfugle giver livet en ekstra dimension, når man går rundt i alt det grønne.”
I begrundelsen for nomineringen skriver Foreningen for Bykultur:
”Midt i den slyngede vejby, blandt flere ældre gårde, ligger middelalderkirken Gl. Harlev Kirke med tilhørende trelængede præstegård i bindingsværk fra 1732. Præstegårdens store pigstensbelagte gårdsplads grænser helt op til kirkegårdens markstensdige. Tilsammen udgør de tre fornemme præstegårdslænger, kirken, kirkegården og den offentligt tilgængelige præstegårdshave et helt enestående anlæg. Et anlæg der i kraft af sin højtliggende placering opnår et særligt sammenspil med det omkringliggende istidslandskab.”