HARLEV FÆLLESRÅD VIDEREGIVER HERMED INVITATION TIL DEBATMØDE OM DEN KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK FOR AARHUS

HARLEV FÆLLESRÅD VIDEREGIVER HERMED INVITATION TIL DEBATMØDE OM DEN KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK FOR AARHUS – se herunder

Hvad skal en politik for bykvalitet og arkitektur gøre for bysamfundene i Aarhus?

Foreningen for Bykultur i Aarhus, Netværket Med hjerte for Aarhus og Arkitektforeningen Østjylland inviterer til debatmøde om den kommende arkitekturpolitik – Politik for Bykvalitet og Arkitektur for hele Aarhus kommune.

Med en kort præsentation af ideen med arkitekturpolitikken, efterfulgt af 8 skarpe, korte oplæg sætter vi fokus på hvad arkitekturpolitikken kan gøre for udviklingen af Aarhus kommune. Oplæggene bliver med blandt andet byrådsmedlem Jesper Kjeldsen, tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune Henrik Stjernholm og historiker Henrik Fode. Panelet vil desuden bestå af arkitekter, landskabsarkitekter, repræsentanter fra fællesrådene og byudviklere.

Efter oplæggene kan deltagerne debattere med oplægsholderne. Efter debatten vil Stadsarkitekt Anne Mette Boye runde arrangementet af med at kommentere på, hvad hun har hørt fra deltagerne.

Vi samler inputtene fra debatten og afleverer dem til Stadsarkitekten og Byrådets politikere.

Fredag d. 20. maj 2022 kl 15–18 DOKK1 Rampen, Aarhus

Der vil blive serveret kaffe og kage.