Borgermøde om Årslev byudvikling

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde om byudviklingen ved Årslev.

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i stedet for et fysisk møde, inviterer vi denne gang til et digitalt borgermøde.

Borgermødet kommer til at foregå på Teknik og Miljøs facebookside Vi udvikler Aarhus tirsdag d. 21. april kl. 17-18.

Formålet med mødet er at klæde jer på til at bidrage med ideer og forslag til helhedsplanen gennem høringssvar.

På mødet giver vi en opdatering på Aarhus Kommunes indledende arbejde med helhedsplanen. og hvilke tanker stadsarkitekt Stephen Willacy har om byudviklingen. Du kan også høre om de mere konkrete visioner, som rådgivergruppen, SLETH A/S og Kim Bisgaard, udvikler og talsmand for Årslev Fælled, har gjort sig om Årslevs udvikling.

Som sagt vil vi meget gerne høre dine tanker om byudviklingen ved Årslev, inden vi udarbejder en helhedsplan. I forbindelse med mødet vil det derfor være muligt at stille spørgsmål via livechat.

Du kan finde et direkte link til det digitale borgermøde her i begivenheden, fem minutter før mødet starter altså tirsdag d. 21. april 2020 kl. 16.55.

Tryk deltag på begivenheden her, så vil Facebook minde dig om, at du har et møde i kalenderen.

Vi ville gerne have serveret en sodavand under mødet. Men denne gang, må I selv forsyne jer hjemme i stuerne.

Venlig hilsen
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

NB
Kommentarer/spørgsmål, som kommer ind på chatten under mødet, vil ikke blive registreret som høringssvar. Så derfor:
Ønsker du at afgive et høringssvar til helhedsplanen, kan du gøre det via linket her: https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-helhedsplan-byudvikling-ved-aarslev.
Her finder du også debatoplægget til helhedsplanen.