En opfordring fra HI&K til husstandene i 8462 nedenfor.

Foreninger og erhverv har støttet flot op. Hos husstandene er der fortsat et “muligt potentiale”.🙂

Kære Harlev og omegn.

Tid til status på den private indsamling via DGI Gavefond blandt de ca. 1700 hustande i Harlev og omegn.

Først lidt fakta ultimo juni:
Indsamlet beløb = 500.000kr 🥳
Støttende husstande = 310 🤗
Gns. pr husstand = ca. 1.600kr 👍🏻
Støttende husstande i % = 18% 🤔
Potentielle husstande => 82% … 😉

Forhåbningen:
Vi håber at kunne nå op på mindst 50% af husstandene via DGI. Vi ved at flere har støttet via andre veje og kun få har udtrykt at de ikke støtter eller vil få glæde af projektet.
Derfor mener vi det er en realistisk forhåbning, hvis der ageres som indikereret, da vi har oplevet at ca. 90% har udtrykt at de ville støtte op.

Da det er nu mange af beslutningerne tages mht. indretning er det nu der er brug for støtten.

Stort som småt – alt gør godt.

Link til DGI gavefond:

https://gaveindsamling.dgi.dk

hvor der automatisk opnåes 30% fradrag.

Og så lidt detaljer til dem der har lyst:

De 500.000 kr indgår i de flotte 2,5 mio. som totalt er indsamlet lokalt over de seneste 3 år…

Desværre er vi som tidligere nævnt ikke kommet i mål med finansieringen via fonde som budgetteret (1.0 mio)trods mange veludførte ansøgninger😢, hvorfor projektet fortsat har brug for økonomisk støtte for at etablere ideelle forhold til bl.a indretning af café, lyd, wi-fi, gennemsigtighed, modernisering af udearealer mv.

Vi har i styregruppen og bestyrelsen brugt 1.000-vis af timer siden 2014 og vi håber du vil bruge 10 min. og lidt “feriepenge” på HI&K i juli måned.

Slutteligt et ønske om en forestående god sommer, hvor vi i bestyrelsen i HI&K opfordrer til at gøre, som en af dine naboer/genboer – og høre de øvrige om de ikke også har lyst til at støtte op.

Støt økonomisk op og glæd dig.

Del gerne, og nævn det gerne for dem der ikke er på Facebook.

Læs ved billedet hvem der holdes møde med.

Mvh. Martin Trærup, Jacob Damgaard, Søren Nedergaard, Egon Leegaard, Tom Bøge.