Hvorfor træfældning på KettingParkvej

Hej, jeg lovede at undersøge baggrunden for fældninger på Ketting Parkvej. Jeg har fået svar fra Rådhuset og sætter det ind her nedenfor. Hvis der er andet, som jeg som lokalt byrådsmedlem kan bistå med, så giv blot besked.
Venlig hilsen
Lone

Svaret fra Rådhuset:
Man har forbindelse med en ny udstykning af rækkehusbebyggelse på matr. 23z og 23y, har man søgt om dispensation til fjernelse af det bevaringsværdige hegn, da det i større og mindre grad var i ringe forfatning. Enkelte sunde træer står tilbage og vil ikke blive fældet, hvilket også gælder for beplantningen langs stien, som borgeren er bekymret for.
Dispensationen blev udstedt med krav om en række vilkår for genplantning af et nyt hegn (dispensationen er vedhæftet).
Den 3. februar 2021 har man genbesigtiget området, og efterfølgende vurderet at nedenstående vilkår erstatter og supplerer tilsvarende vilkår i dispensation af 6. september 2018:

Der plantes 4 rækker hegn indenfor det samlede udlæg på ca. 11 meter i bredden mellem hhv. privat fællesvej og offentlig vej.
Ca. 50 meter fra skel mod nord snævres beplantningen ind til 3 rækker hegn og ca. 25 meter fra skel til 2 rækker hegn.
Den første hegnsrække fra privat fællesvej plantes efter en ca. 4 meter bred græsrabat
Den sidste hegnsrække inden offentlig vej plantes med en afstand på ca. 2 meter til en afsluttende græsflade.
Bygherre planter og plejer, inklusiv vander hegnet i to år. Eventuelt udgåede planter skal erstattes.
Aarhus Kommune anlægger græsfladen mod den offentlige vej og plejer hegnet 2 år efter.
Genplantning skal stadig ske inden udgangen af april måned 2021.
Der kan etableres en sti med et ca. 250 mm tykt lag 0-22 mm stabilt grus gennem hegnet ved den gamle indkørsel til matriklen overfor sti nord for regnvandsbassin.

Byrådsmedlem Lone Hindø