Generalforsamling udsat

Udskydelse af HI&K ordinær generalforsamling 2021

Grundet nedlukningen af Danmark har vi i bestyrelsen for HI&K valgt ikke at indkalde til den ordinære generalforsamling, som jf. vedtægterne skal afholdes i første kvartal.

Usikkerhed vedr. udviklingen i Corona situationen og det gældende forsamlingsloft gør, at en dato endnu ikke er fastlagt.

Vi følger udviklingen og håber på det lader sig gennemføre snarest.

Er der spørgsmål er man velkommen til at tage kontakt.

HI&K