Svar ang. Rundkørsel og trafik måling.

Håber alle havde en glædelig jul, så fik vi svar ang. Rundkørsel og trafik måling ved Stillingvej og vejen ned til Gl. Harlev /Kettingparkvej. Spørgsmål kan rettes til fællesrådet eller afsender af understående brev:

af/ Dorthe Borgkvist

Kære Dorthe

Vi har hen over efteråret været i dialog med Harlev Fællesråd med henblik på at få fastlagt et nyt møde om mobilitetsudfordringer det i område.

Bolden ligger lige nu hos fællesrådet, som har lovet at vende tilbage når man er blevet enige om prioritering og ønsker internt i Fællesrådet.

Vi håber stadig, at mødet kan afvikles først i det nye år, formentlig over Teams.

Her vil vi helt sikkert også komme til at snakke krydset Stillingvej/Ketting Parkvej/Harlev Kirkevej.

Til din orientering tælles der fast på Stillingvej og Gammel Stillingvej, og med jævne mellemrum på Ketting Parkvej og Harlev Kirkevej. I MTM – MAD har vi således aktuelle tal for alle grenene i krydset og for trafikken hen forbi skolen, ligesom vi har et tydeligt billede af udviklingen de sidste 20 år.

Der er ikke tale om nogen eksplosiv udvikling, men det er klart at især den gennemkørende trafik mellem Randers og Stilling har været jævnt stigende, hvilket gør det sværere at slippe ud i morgentrafikken.

Som du er inde på, er der dog brug for at kende trafikstrømmene specifikt i krydset, før der kan tages nærmere stilling til, hvordan afviklingen forbedres på mest hensigtsmæssig måde. I den forbindelse kan vi sagtens nå til den konklusion, at der skal arbejdes med både en kortsigtet og en langsigtet løsning, ligesom den kan pege i retning af, at det måske ikke er en rundkørsel, der er behov for på dette sted, men noget helt andet.

Vi ser frem til nærmere drøftelser med fællesrådet herom.

Med venlig hilsen

Lars Clausen

Specialkonsulent, Mobilitet

T + 45 29 20 85 10

E lac@aarhus.dk

Aarhus Kommune