Den gode velkomst


”Her har jeg virkelig lyst til at komme igen!”´
Kan man ønske sig en bedre modtagelse i et fællesskab eller en forening, end når man som ny føler sig som en del af fællesskabet?

Den følelse er ofte til stede i Harlev og omegn, men sammen kan vi gå skridtet videre for at byde nye velkommen.
Små, simple handlinger som et smil, et skulderklap eller en god snak har stor betydning i et fællesskab.

På kurset “Den gode velkomst” er der fokus på det, som du kan gøre for at skabe et rart og inkluderende miljø.
Din indsats kan medvirke til, at borgere får lyst til at engagere sig i eksisterende og nye fællesskaber!

Hvem kan deltage?
Vil du bidrage til at tage godt imod borgere og medlemmer, der ønsker at engagere sig i eksisterende og nye fællesskaber?

Så deltag i kurset!
Det er for alle nuværende og kommende aktive i forsamlinger, klubber og foreninger i Harlev og omegn.

På kurset skal du blandt andet arbejde med:

Betydningen af et stærkt fællesskab.
Den gode velkomst – før, under og efter det første besøg.
Trivsel i byen og foreningslivet.
Kontakt og modtagelse.
Fællesskabskulturen i Harlev og i foreningerne.

Kurset byder også på fif og redskaber til, hvad du
konkret kan gøre for at styrke fællesskabet.
Om aftenen kan du udveksle erfaringer og inspirationer med andre
-for sammen skaber vi den gode velkomst!

Hvor og hvornår
Næshøj Hallen, Gl. Stillingvej 424, 8462 Harlev J
Torsdag den 5. november 2020 kl. 18:30-21:30

Tilmelding
Senest den 22. oktober via:
Tilmelding her…

Kontakt: Merethe Raundahl; 20919905 og
Karen Tinggaard; 21252157 for uddybning.