Status for 2018

Status for 2018 herunder – Støt op og glæd Jer

Harlev Idræts- og Kulturcenter kigger tilbage på 2018 – og frem på 2019.
2018 har i særhed været et fremgangsrigt år for projektet Harlev Idræts- og Kulturcenter, og der er sket meget siden årets borger informationsmøde i Harlev hallen d. 23. januar 2018.
Fokus for 2018 har især været rejsning af midler lokalt gennem dialog med lokale interessenter, virksomheder og borgere, samt kommunen, herunder Magistraten for Sundhed og Omsorg og Magistraten for Børn og Unge.
Frivillighed og lokal indsamling
HI&K oplever fortsat en stor grad af støtte og frivillig indsats omkring projektet. Således er ultimo 2018 indsamlet ca. 1,75 mio. kr. Målsætningen i projektet er 2,5 mio. I 2018 har især de lokale erhvervsdrivende og foreninger støttet flot op om projektet, hvilket har været væsentligt for fremdriften. Dialogerne med lokale erhvervsdrivende vil fortsætte i 2019, vi har langt fra fået kontaktet alle, og vi kan da godt allerede nu afslører at flere erhvervsdrivende i Harlev vil følge nedenstående sponsorer:
Platin sponsorat Danalock PolyControl
Sølv sponsorat Dansk Gulvafslibning A/S, Salon Saksen, Pizza Master, Vores Butik Bronze sponsorat A-Gravering, August Andersen VVS, Byggefirmaet Anders Thygesen, Circle K, CoffeeScrub, Damsgaard Have og Anlæg, Danbolig, Galten, Freelancebogholderiet, Gartneriet Marienlyst, Hauge Blomster, Kosmetolog Dorte Drejer, Lampefeber, Malerfirmaet Carsten Thomassen, Tandlægehuset, Økonomi-Tømreren.
Derudover har foreninger som HIK, Framlev Borgerforening, Harlev-Framlevgrundejerforening, Harlev Brugsforening, HIK Gymnastikopvisning 2018, Harlev Festen og Østjysk Bakkeløb givet bidrag på tæt ved 1 mio. kr. samlet.

Dette gør, at vi i styregruppen bag HI&K fortsat planlægger efter ibrugtagning i 2020.

Vi glæder os samtidigt over, at der fortsat er et korps af over 30 frivillige ambassadører tilknyttet projektet. Senest bidrog flere af disse i november med information om indgået samarbejde med Danbolig Galten, som vil donere et beløb på 3.000 kr. for hvert hus, der sættes til salg i Harlev.
Ligeledes bidrager den generelle frivillige indsats til aktiviteter som ”Det Østjyske Bakkeløb” og ”Harlev festen” betydeligt såvel økonomisk til projektet og socialt til byen. Disse aktiviteter ser vi frem til også i 2019.

Politisk opbakning og tilsagn:
HI&K oplever fortsat interesse og samarbejdsvilje fra de samarbejdende magistrater i Aarhus kommune, Kultur & Borgerservice (MBK), Børn & Unge (MBU) og Ældre & Omsorg (MSO).
Konkret har de i 2018 givet tilsagn på 2,5 mio. kr. Dette kommer oven i de 4 mio. kr., som er tilkendegivet i 2016. Herudover har Sport og fritid reserveret et beløb på 10 mio. kr. på lånegarantirammen ved kommunekredit til Harlev Idræts- og Kulturcenter.

Tiltag i 2019:
Der vil også i hele 2019 være fuld fokus på etablering af midler til finansiering – lokalt og ved fonde, og der kan forventes forskellige initiativer. Særligt håber vi at opleve mere støtte i den private indsamlingsdel. Aktuelt arbejdes med detaljeret byggeprogram for udlicitering, ligesom etablering af formel bestyrelse for den selvejende institution ”Harlev Idræts- og Kulturcenter” forventes i foråret. Der kan løbende følges med i projektet på hjemmesiden www.hiogk.dk, hvor kontakt info på styregruppen også fremgår.
Såfremt der er ønske om, at give støtte som privatperson kan dette gøres via DGI’s Gavefond på https://gaveindsamling.dgi.dk/
Under Harlev Idræts og kulturcenter

På billedet ses sponsortavlen, der står foran Næshøjskolen, med indsamlingsbarometeret, der viser 1.75 mio. kr. for den lokale indsamling. Målsætningen er 2.5 mio.kr.